เข้าร่วมทีมผู้มีความสามารถของเรา

คุณจะได้รับข่าวสารพิเศษเกี่ยวกับโครงการดีๆ ที่เรากำลังดำเนินการ รวมถึงคำแนะนำด้านอาชีพ เรื่องราวความสำเร็จของพนักงาน และโอกาส ในการทำงานใหม่ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพของคุณกับเรา

About DKSH

วัตถุประสงค์ของ ดีเคเอสเอช คือการยกระดับชีวิตของผู้คน เป็นเวลาเกือบ 160 ปีที่เราทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และแบรนด์คุณภาพสูงให้กับบริษัทข้ามชาติและบริษัทใน Fortune 500 เราส่งมอบการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับพันธมิตรของเราผ่านหน่วยธุรกิจของเรา ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพ วัสดุประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยี เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ ดีเคเอสเอชมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และดำเนินงานในตลาด 36 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ เราจ้างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 29,000 คนและสร้างยอดขายสุทธิ CHF 11.1 พันล้านในปี.

ดีเคเอสเอชเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติกำเนิด ทหารผ่านศึก หรือสถานะความพิการ ผู้สมัครทุกคนได้เลือกงานของตนอย่างอิสระ ผู้สมัครทุกคนไม่จำเป็นต้องมอบเอกสารประจำตัวต้นฉบับของตนเพื่อประกันการจ้างงาน เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดไว้และ/หรือเพื่อการเก็บรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายหรือการโจรกรรม หากมีการส่งมอบเอกสารประจำตัวต้นฉบับ ผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ ดีเคเอสเอช ในการเก็บรักษาเอกสารประจำตัวของตนไว้ และจะต้องสามารถเข้าถึงเอกสารประจำตัวได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ ผู้สมัครทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำหรือคล้ายกัน เพื่อรักษางานหรือที่พักที่ DKSH หรือซัพพลายเออร์จัดหาให้ หรือเพื่อขอรับเครื่องมือ การฝึกอบรม หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน.

DKSH’s purpose is to enrich people’s lives. For nearly 160 years, we have been marketing, selling, and distributing high-quality products and brands for multinational and Fortune 500 companies. Through our Business Units Consumer Goods, Healthcare, Performance Materials, and Technology, we deliver sustainable growth for our partners. We contribute to improving the quality of life for our employees and people in the local communities in which we operate. Headquartered in Switzerland, DKSH is publicly listed and operates in 36 markets across Asia Pacific, Europe, and North America. We employ over 29,000 specialists and produced net sales of CHF 11.1 billion in 2023.

DKSH is an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran, or disability status. All applicants have chosen their employment freely. All applicants are not required to hand over their original identity papers to secure employment, unless required under local law and/or for safekeeping to avoid loss or theft. If original identity papers are handed over, applicants shall provide written consent for DKSH to retain their identity papers and shall have access to their identity papers immediately upon request. All applicants do not have to pay deposits, or similar, to secure work or accommodation provided by DKSH or its suppliers, or to obtain tools, training, or equipment necessary to carry out their work. 

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพของคุณกับเรา

ดีเคเอสเอชเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติกำเนิด ทหารผ่านศึก หรือสถานะความพิการ ผู้สมัครทุกคนได้เลือกงานของตนอย่างอิสระ ผู้สมัครทุกคนไม่จำเป็นต้องมอบเอกสารประจำตัวต้นฉบับของตนเพื่อประกันการจ้างงาน เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดไว้และ/หรือเพื่อการเก็บรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายหรือการโจรกรรม หากมีการส่งมอบเอกสารประจำตัวต้นฉบับ ผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ ดีเคเอสเอช ในการเก็บรักษาเอกสารประจำตัวของตนไว้ และจะต้องสามารถเข้าถึงเอกสารประจำตัวได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ ผู้สมัครทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำหรือคล้ายกัน เพื่อรักษางานหรือที่พักที่ DKSH หรือซัพพลายเออร์จัดหาให้ หรือเพื่อขอรับเครื่องมือ การฝึกอบรม หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน.

DKSH is an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran, or disability status. All applicants have chosen their employment freely. All applicants are not required to hand over their original identity papers to secure employment, unless required under local law and/or for safekeeping to avoid loss or theft. If original identity papers are handed over, applicants shall provide written consent for DKSH to retain their identity papers and shall have access to their identity papers immediately upon request. All applicants do not have to pay deposits, or similar, to secure work or accommodation provided by DKSH or its suppliers, or to obtain tools, training, or equipment necessary to carry out their work. 

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น

Delivering Growth – in Asia and Beyond

Recruitment Disclaimer

It has come to our attention that some fraudulent and fictitious job opportunities related to DKSH are being circulated online. This includes examples such as prospective candidates being:

  • Attracted by fake job postings available on the internet and social media platforms (i.e. on search engines results, scam sites, job webpages, etc)
  • Contacted by individuals, mainly through telephone calls, emails, and correspondences, claiming they are DKSH employees, affiliates representatives, agents or under contract with the DKSH Group, and, thus, pretending to represent DKSH

Under this false pretence, the impostors might try to gain access to your personal or privileged information or to acquire money or other valuables or to induce people to pay a fee for services related to recruitment, home office supplies, or training or a new role from you by offering fictitious employment opportunities or by claiming that they are contacting you on our behalf. Please be aware that DKSH, and our official professional recruiting agencies and platforms, do not:

  • Send job offers from free email services like Gmail, Yahoo mail, Hotmail, etc.
  • Request money, fees or payment of any kind from prospective candidates for employment, or to apply to our company, or for the recruitment process (e.g. for home office supplies, or training, etc.)
  • Request or require personal documents like bank account details, tax forms or credit card information as part of the recruitment process, before the candidate signs an engagement letter or an employment contract with DKSH

You may see all job vacancies on our official DKSH channels:

  • Official DKSH website, Careers page: (https://www.dksh.com/global-en/home/careers/home)
  • Official LinkedIn Jobs page (https://www.linkedin.com/company/dksh/jobs/)

The DKSH Group is not affiliated in any way to these impostors and we hereby confirm that such individuals/entities are not authorized, encouraged or sponsored to act on behalf of DKSH. Hence, such job opportunities are completely fake and not valid.

Therefore, please disregard any written or oral request for a job offer or an interview that you believe is or might be fraudulent or suspicious and immediately get in touch with us via email at Online Communications upon receiving a suspicious offer or claim.

Criminal and/or civil liabilities may arise from such actions, and DKSH expressly reserves the right to take legal action, including criminal action, against such individuals/entities whenever such phenomena occur. In any case, please note that under no circumstances shall the DKSH Group and any of its affiliates be held liable or responsible for any claims, losses, damages, expenses or other inconvenience resulting from or in any way connected to the actions of these impostors.